Købs priser.        
  Se også: Sådan vurdere jeg min samling.

Det er selvfølgelig svært at give nogle generelle retningslinjer for hvor meget jeg vil give for samlinger og enkeltmærker, men normalt vil jeg købe til nogenlunde samme priser, som man kan få på en frimærkeauktion. Og så kommer 100 kr. spørgsmålet Hvad er så det?

Katalogpriser er  hvad en moms registreret frimærke handel (tidl. Aarhus Frimærke Handel, nu Nordfrim) tager for et mærke. Hvis man køber flere mærker er det lige som i Bilka, man får rabat ved storkøb. F.eks. 1000 forskellige frimærker Danmark for 795 kr. Hos mange frimærkehandlere kan man købe med stor rabat på katalogprisen. Dette kan kun ske fordi man har købt endnu billigere ind.

Kvaliteten på det man vil sælge, er helt afgørende for prisen: mangler der  takker, hjørner, dårlige stempler og   tyndheder betyder stærkt reduceret pris. Det samme gælder for  nyere ustemplede mærker  hvis der er hængsel rester, så er de nærmest usælgelige.

lus-stemplet.JPG (33656 bytes)
Mærker i udsøgt kvalitet betinger overpris, for at et mærke kan betagnes som  lux, skal det have alle takkerne i behold, frimærket skal være stemplet med et bystempel hvor bynavn og dato skal være læseligt, mærket skal selvfølgeligt være velcentreret. Hvis din samling kun består af mærker i ovenstående kvalitet, kan du påregne en god pris for din samling.

Stemplet Danmark.

Postfrisk/ustemplet Danmark.

Der er færre der samler postfriske/ustemplet Danmark end stemplet. Det er derfor sværere at komme af med og derfor er prisen også der efter.

FDC er nærmest usælgelige, regn ikke med mere end 25 øre til 50 øre pr. stk.

Årsmapper ca. 60% af pålydende for frimærkerne, undtagen for årsmappen fra 1969 som købes for ca. 100 kr.

fr15s.jpg (6537 bytes)

Færøerne efter 1976: Der findes rigtig meget materiale på markedet, der er mange der har investeret penge i det, da Færøerne begyndte at udgive mærker. Man skal være heldig hvis man får 5% af pålydende for postfriske mærker, og endnu mindre for stemplede mærker. Årsmapper, FDC, julemærker er nærmest værdiløse. De seneste 10 års udgivelser er lidt bedre og lettere at sælge, da der ikke er så meget på markedet.

Grønland Pakkeporto: I god kvalitet er det meget salgbart, og man kan få en god pris for det.

Grønland postfrimærker: Her har der været meget spekulation i mærkerne, så nogle udgaver er nærmest værdiløse. Max 5% af pålydende for mærker fra 1960 og 70´erne, mens andre er rigtige gode og salgbare. Amerikaner udgaven fra 1945 med og uden overtryk, er salgbar til ca. 10-20% af katalogprisen. Der er ikke mange der har haft abonnement på Grønlandske mærker de sidste 10-15 år. Derfor kan man godt få pæne priser på det moderne materiale. Dog aldrig mere end pålydende.

Vesteuropæiske miniark, og samlinger fra mindre Europæiske områder, som Kanal øerne, Man, Monaco, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, San Marino, Vatikanet, Åland m.fl. er gennem årene solgt som gode investerings tilbud og i stor grad solgt i abonoment til samlere i stor stil. I sær fra store Danske Frimærke Handlere, der har lokket penge ud af folk samtidig med de har solgt dyre album til mærkerne. Disse mærker er i dag nærmest at betragte som glansbilleder og værdier er kun ganske få procent af hvad der er betalt for dem. Der har blandt samlere været en myte, at miniark skulle blive mere værd gennem årene. Denne myte opstod da man i mellemkrigsårene og lige efter 2. Verdenskrig så de første miniark, de blev udgivet i meget begrænset oplag og kun købt af få samlere. Det var en rigtig god investering, men de mange miniark der er strømmet ud fra postvæsnet fra 1960érne og frem, er i dag ikke mange penge værd.

Køb som udgangspunkt kun frimærker for fornøjelsens og ikke for investeringens skyld.

Ring og få et tilbud: Jan Kingo Hansen, kontor: Tåstrup ved København TLF. aften 43 52 47 54 mobil 22 73 47 54 eller skriv til kingo@hansen.mail.dk

e-mail.gif (1187 bytes)

  Se også: Sådan vurdere jeg min samling.